Otwarcie lodowiska – 4 grudnia 2016

Otwarcie lodowiska – 4 grudnia 2016

23/11/2016 Wyłączone przez GOSiR

OTWARCIE LODOWISKA I MIKOŁAJKOWY POLND BIKE

 

4 grudnia 2016 niedziela w Parku Zdrojowym zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Już po raz trzeci, o godzinie 16.00, odbędzie się uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska.  Będzie można obejrzeć rewię na lodzie Walley Ice Story. Wcześniej, bo już od południa Poland Bike zaprosi  do udziału w Mikołajkowym Konstancinie – cyklu wyścigów rowerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Już od 9 rano w Parku Zdrojowym w miasteczku Poland Bike w biurze zawodów będzie można zapisać się do udziału w zawodach. Poland Bike to wyścigi amatorów na rowerach górskich. Impreza ma charakter rodzinny. Uczestnicy w zależności od wieku będą mogli ścigać się na różnych dystansach. O 12.00 wystartuje MINI CROSS – wyścig dla najmłodszych dzieci do 6 lat. Następnie na dystansie 5 kilometrów odbędzie się wyścig FUN dla dzieci i młodzieży. Najdłuższy wyścig 15 kilometrowy MAX będzie przeznaczony dla starszej młodzieży i dorosłych. Wszyscy startujący będą mieli elektronicznie zmierzony czas. Na mecie będzie oczekiwał posiłek regeneracyjny oraz napoje. Zwycięzcy otrzymają trofea i nagrody rzeczowe.  Będą też konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. W Chatce Małolatka będą prowadzone zabawy edukacyjne, plastyczne dla dzieci oraz malowanie twarzy. Po emocjach rowerowych przyjdzie czas na łyżwy. Zanim jednak samemu będzie można spróbować jazdy, zobaczymy pokazy profesjonalnych łyżwiarzy. Z użyciem rekwizytów w klimacie świątecznym zaprezentują się w występach solowych oraz grupowych. Dla najmłodszych przygotowane będzie dużo gier, zabaw i animacji na lodzie. Kto jeszcze nie umie jeździć na łyżwach będzie mógł wziąć udział w nauce na wesoło.

 

Mieszkańcy Konstancina będą mogli się cieszyć lodowiskiem przez prawie trzy miesiące. Lodowisko o wymiarach 16 m x 28 m o powierzchni blisko 450 m2 będzie usytuowane w pobliżu amfiteatru. Będzie czynne codziennie w dni powszednie od 8.00 do 21.00, a w weekendy od 10.00   do 22.00. Wstęp na lodowisko będzie płatny – dla dorosłych 5 złotych, natomiast dla dzieci 3 złote. Wyjątkiem będą godziny poranne. W tygodniu od 8.00 do 14.00 bezpłatnie z lodowiska będą mogli korzystać uczniowie gminnych szkół, odbywających tam zajęcia wychowania fizycznego. W tych samych godzinach wolne wejście będzie dla dzieci i młodzieży w okresie świątecznym oraz w ferie.  Dla tych, którzy nie posiadają własnych łyżew na miejscu dostępna będzie wypożyczalnia.

             GODZINY FUNKCJONOWANIA LODOWISKA

 

        Od poniedziałku do piątku w godzinach   10.00 – 21.00

       grupy zorganizowane  w dni powszednie od 08.00 do 14.00 bez przerw technicznych

                                    Sobota , niedziela i święta od 10.00 do 22.00

                   SESJA I    10.00 – 11.30                                              

                                    11.30 – 12.00 PRZERWA TECHNICZNA

                   SESJA II   12.00 – 13.30

                                   13.30 – 15.00 PRZERWA TECHNICZNA

                   SESJA III  15.00 – 16.30 

16.30 – 17.00 PRZERWA TECHNICZNA

                 SESJA IV    17.00 – 18.30

                                   18.30 – 19.00 PRZERWA TECHNICZNA

                  SESJA V    19.00 – 21.00

 godziny funkcjonowania  w   sobotę,  niedzielę i święta

SESJA I       10.00 – 11.30

                                 11.30 –  12.00 PRZERWA TECHNICZNA

SESJA II      12.00 –  13.30

13.30 –  14.30 PRZERWA TECHNICZNA

SESJA III     14.30 –  16.00

16.00 –  16.30 PRZERWA TECHNICZNA

SESJA IV     16.30 –  18.00

18.00 –  18.30 PRZERWA TECHNICZNA

SESJA V      18.30 –  20.00

                                  20.00 –  20.30 PRZERWA TECHNICZNA

              SESJA VI     20.30 – 22.00

                                     CENNIK

Wypożyczenie łyżew               7.00 zł   

1.Bilet normalny                       5.00zł

2.Bilet ulgowy                           3.00zł

3.Kask                                         3.00zł

4.Chodzik do nauki jazdy      10.00zł/45min

5.Skarpetki jednorazowe        1.00zł  para

6.Ostrzenie łyżew                   10.00zł para

 Ceny biletów za jedną sesję   90 minutową

Sprzęt jest wypożyczany za kaucję zwrotną lub dobrowolne pozostawienie dokumentu ze zdjęciem i adresem zamieszkania

                   

REGULAMIN SEZONOWEGO LODOWISKA

 1. Lodowisko jest ogólnodostępnym obiektem wybudowanym i  prowadzonym przez Firmę Fil-POL z siedzibą  05-200 Wołomin ul. Fieldorfa 8  Właściciel firmy Jan Jacek Gajewski- Ołdakowski
 2. Lodowisko jest czynne w okresie od grudnia do końca lutego
 3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub awarii urządzeń technicznych lodowisko może być czasowo wyłączone  z eksploatacji.
 4. Na lodowisku może przebywać  jednocześnie maksymalnie do 80 osób.
 5. Przed wejściem na płytę lodowiska osoby korzystające powinny zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz ściśle do niego stosować.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny i nie stosujące się do postanowień regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.
 7. na obiekcie obowiązuje zakaz:
 • Zażywania używek i środków odurzających
 • Używania łyżew do jazdy szybkiej (panczenów), kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych osób korzystających
 • Jazdy z dziećmi na ręku
 • Przebywania na tafli w innym obuwiu niż przeznaczone do jazdy na lodzie
 • Chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową
 • Siadania na bandach, wchodzenia na taflę poza miejscami wyznaczonymi
 • Spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska
 • Skuwania tafli lodowej
 • Niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania i brudzenia terenu lodowiska
 • Stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla korzystających m.in. jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, skoków, gwałtownych hamowań, niebezpiecznych zabaw
 1. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu lodowiska.
 1. Odpłatność
 2. Opłata za korzystanie z lodowiska pobierana jest z góry na daną ślizgawkę według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy opłata nie jest zwracana.
 3. Czas wynajęcia sprzętu mierzony jest od momentu jego pobrania do momentu zwrotu.
 4. Za przekroczenie czasu zostaje doliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 1. Zasady korzystania
 2. Do wejścia na teren obiektu uprawnione są jedynie osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 3. Z lodowiska korzystać mogą osoby:
 • Amatorsko uprawiające łyżwiarstwo i wyposażone w buty z łyżwami
 • Dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej na łyżwach
 1. Zakaz korzystania z lodowiska mają osoby:
 • Będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 • Zachowujące się w sposób zagrażający innym osobom
 1. Wstęp na taflę może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających.
 2. . Korzystający z lodowiska zobowiązani są do:
  • opuszczenia tafli po zakończeniu sesji .
  • zachowania nakazanego kierunku jazdy
 3. Dla bezpieczeństwa i maksymalnej ochrony ciała szczególnie u dzieci i młodzieży zaleca się jazdę w kaskach ochronnych bądź czapkach, rękawiczkach, osłonach ochronnych na stawy łokciowe i kolanowe.
 4. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w trakcie jazdy na lodzie odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.
 5. Wykupienie biletu na lodowisko jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do rekreacyjnej  jazdy na łyżwach.
 • Wypożyczalnia łyżew
 1. Osoby korzystające z wypożyczalni łyżew powinny przestrzegać następujących zasad jej funkcjonowania:
 • Łyżwy i inny sprzęt wypożyczane są po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub po uiszczeniu zwrotnej kaucji w wysokości 150,-zł
 • Opłata za sprzęt pobierana jest za całą 1,5 godzinną sesję zgodnie z cennikiem.
 • W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia łyżew wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową i jest zobowiązany do zwrotu ich wartości .
 • Zabronione jest używanie łyżew poza lodowiskiem i gumowymi chodnikami.
 • Łyżwy należy oddać oczyszczone z lodu i śniegu.
 1. Nadzór i odpowiedzialność
 2. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z lodowiska
 3. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są  podporządkować się do komunikatów i poleceń służb    porządkowych i pracowników obsługi.
 4. W przypadku zaistnienia zdarzenia podczas którego osoba korzystająca z lodowiska uległa urazowi ciała, jest w stanie złego samopoczucia, powinna przerwać pobyt na tafli i powiadomić o tym fakcie obsługę lodowiska.
 5. O wszelkich zagrożeniach oraz uszkodzeniach wpływających na bezpieczeństwo korzystających z lodowiska należy niezwłocznie poinformować pracowników obsługi.
 6. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i  sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 7. Integralną częścią regulaminu jest cennik lodowiska i wykaz godzin funkcjonowania lodowiska
 8. Za przedmioty wartościowe, pozostawione na terenie obiektu, właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności
 9. W przypadku kradzieży należy niezwłocznie powiadomić pracowników obsługi lodowiska.

29 Prowadzenie działalności handlowej oraz umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie lodowiska wymaga formalnego zgłoszenia do właściciela obiektu i uzyskania jego zgody.

 1. Skargi i wnioski prosimy zgłaszać na adres mailowy fil-pol@wp.pl lub telefonicznie…790738580
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Zatwierdził

Właściciel lodowiska

Jan  Jacek Gajewski- Ołdakowski