Wiosenne porządki na placach zabaw

Wiosenne porządki na placach zabaw

26/04/2017 Wyłączone przez GOSiR

Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace porządkowe i konserwatorskie na placach zabaw administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie. Na niektórych obiektach pojawią się w tym roku nowe atrakcje. 

Sprzątanie i malowanie

Na pierwszy rzut poszedł plac zabaw w Bielawie, gdzie m.in.: wymieniono uszkodzone elementy zabawek, oczyszczono i pomalowano urządzenia oraz uporządkowano zieleń. Wiosenne porządki nie ominęły też obiektu przy ul. Sobieskiego oraz Ścieżki Zdrowia im. Tomasza Hopfera w Konstancinie-Jeziornie. Wszystko po to, aby można było z nich bezpiecznie korzystać.

Nowe zabawki

Ponadto konstanciński GOSiR doposaży w tym roku kilka sołeckich placów zabaw. Nowe urządzenia pojawią się na obiektach m.in. w: Gassach, Czarnowie, Czernidłach, Opaczy, Piaskach i Łęgu. Pieniądze pochodzą z funduszu sołeckiego wymienionych miejscowości.