Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy

04/07/2019 Wyłączone przez GOSiR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie poszukuje koordynatora sportu szkolnego. Kandydaci mogą składać oferty do 16 sierpnia.

Zapraszamy do współpracy: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu, trenerów i inne podmioty lub osoby posiadające wiedzę z zakresu sportu do koordynacji, organizacji i sędziowania gminnych zawodów szkolnych, zgodnie z Regulaminem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Do obowiązków wyżej wymienionego podmiotu należy:

  • współpraca z powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie ustalenia kalendarza zawodów,
  • współpraca z gminnymi jednostkami oświatowymi – szkołami uczestniczącymi w systemie rywalizacji szkolnej,
  • opracowywanie i przesyłanie komunikatów o zawodach do szkół,
  • organizacja zawodów w szkołach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, w dni powszednie w godzinach 13.00–16.00,
  • sędziowanie zawodów,
  • sporządzanie informacji o transporcie uczniów na zawody,
  • sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej po każdych zawodach oraz sprawozdania końcowego z realizacji rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Oferty należy składać w terminie do 16.08.2019 r. osobiście w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub telefonicznie pod nr: 22 754 61 86 wew. 23.