Czekamy na oferty

Czekamy na oferty

30/12/2019 Wyłączone przez GOSiR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza do złożenia oferty na realizację w 2020 r. zadania z Budżetu Partycypacyjnego pn. „Gimnastyka i taniec w Opaczy”.

Przedmiotem zadanie będzie:

  • organizacja i prowadzenie zajęć, w tym przygotowanie materiałów reklamowych, zakup sprzętu sportowego;
  • prowadzenie zajęć w terminie styczeń–grudzień 2020 r., z wyjątkiem ferii zimowych, świątecznych, dni wolnych od pracy, wakacji;
  • prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny (2 x 60 minut) w poniedziałki i środy w godz. 19.00–21.00 – łącznie 144 godziny.

Miejsce organizacji zajęć: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.

Ofertę należy złożyć w terminie do 10.01.2020 r. elektronicznie na adres e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl. Prosimy o przedstawienie ceny jednostkowej dotyczącej prowadzonych zajęć.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub telefonicznie pod nr.: 22 754 61 86 wew. 23.