Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

Od najbliższego poniedziałku (3 kwietnia) rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2018. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą zgłaszać swoje pomysły przez Internet. Na realizację wybranych zadań samorząd przeznaczy 1 mln zł.

Milion złotych

To już piąta edycja Budżetu Obywatelskiego, w którym to mieszkańcy sami decydują na co wydać pieniądze z gminnego budżetu. W tym roku do podziału jest 1 mln zł, w tym 700 tys. zł na projekty inwestycyjne i 300 tys. zł na pozostałe z zakresu m.in. sportu, kultury i rekreacji. W najbliższy poniedziałek (3 kwietnia) rusza nabór wniosków. Konstancinianie na przedstawienie swoich pomysłów będą mieli niespełna miesiąc (do 28 kwietnia).

Zgłaszanie projektów

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec gminy Konstancin-Jeziorna, który ukończył 13 lat (w przypadku osoby niepełnoletniej do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego). Oto kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze przy przygotowywaniu projektu:

  • wypełnij dokładnie wszystkie pola formularza zgłoszeniowego;
  • opisz krótko i zwięźle swój pomysł;
  • przygotuj kosztorys – pomocny w tym może być przykładowy cennik, który dostępny jest TUTAJ. Warto też skonsultować swój pomysł z firmami np. branży budowlanej i poprosić o wycenę zgłaszanego projektu (m.in. materiały plus roboczogodziny itp.), a otrzymany kosztorys dołączyć do swojego wniosku. Możesz również porozmawiać o kosztach z pracownikami odpowiednich komórek Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, kontakt do nich znajdziesz TUTAJ;
  • do każdego wniosku (także tego składanego przez Internet) należy załączyć listę z podpisami co najmniej 15 osób powyżej 16. roku życia, popierających nasz projekt (Uwaga! Do grupy 15 mieszkańców nie wlicza się projektodawcy).
Warto wiedzieć

Pamiętaj też o tym, że:

  • proponowane zadania muszą być możliwe do realizacji w danym roku budżetowym, być zgodne z prawem i mieścić się w obszarze zadań własnych gminy (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym);
  • w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 nie mogą być zgłaszane propozycje, które zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej lub wykonanie jednego z elementów (etapów) zadania, które w kolejnych latach będzie obligowało do wykonania dalszych jego elementów;
  • w przypadku, gdy projekt zlokalizowany jest na nieruchomości niebędącej własnością lub we władaniu gminy, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela tej nieruchomości na wykorzystanie jej na cele realizacji projektu, użytkowania przez okres trwania projektu i jego wykorzystywania, w formie bezpłatnego użyczenia.
Przez Internet i tradycyjnie

Żeby złożyć projekt należy zarejestrować się i wypełnić formularz dostępny (od 3 kwietnia) na stronie internetowej: www.konstancin.budzet-obywatelski.org. Można też wypełnić wniosek papierowy i złożyć go w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4), przesłać pocztą na adres urzędu (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) lub mailem na adres: kancelaria@konstancinjeziorna.pl. Papierowe wnioski dostępne są w głównym budynku UMiG oraz w Biurze Komunikacji Społecznej (ul. Warszawska 23). Wniosek w wersji edytowalnej można pobrać TUTAJ.

Zapraszamy na warsztaty

Chcesz zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego 2018? Masz wątpliwości, jak go prawidłowo wypełnić? Przyjdź na warsztaty, które odbędą się 8 kwietnia (sobota) w godz. od 14.00 – 17.00 w sali posiedzeń UMiG przy ul. Świetlicowej 1  oraz 21 kwietnia (piątek) w godz.16.00 – 18.00 w Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka” przy ul. Mostowej 15 . Zapraszamy!

Informacje i wyniki

Na projekty, które pozytywnie przejdą etap weryfikacji formalno-merytorycznej, będzie można głosować od 3 do 15 września. Zwycięskie pomysły mieszkańców, które zostaną wpisane do projektu budżetu na 2018 rok poznamy do 29 września.

Budżet Obywatelski 2017

W tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie od stycznia realizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne w Opaczy (więcej o nich TUTAJ). W planach jest też akcja „Rozruszajmy Konstancin” – ta wystartuje w czerwcu i potrwa do września.

Więcej informacji

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy zadania do BO, druk listy poparcia oraz wzór karty do głosowania znajdziemy na stronie: www.konstancin.budzet-obywatelski.org. Poniżej do pobrania także folder, w którym znajdziemy szczegóły dotyczące BO 2018.