Zapraszamy na ścieżkę zdrowia

Mieszkańcy gminy i kuracjusze mogą już korzystać z nowych urządzeń do ćwiczeń zlokalizowanych wzdłuż ścieżki zdrowia w Chojnowskim Parku Krajobrazowym.

Konstancińska ścieżka zdrowia im. Tomasza Hopfera liczy ok. 1860 metrów. Wzdłuż leśnej trasy spacerowej zlokalizowanych jest siedem stacji z ponad 30 urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, które teraz zyskały nowe oblicze.

Na wielbicieli aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu czekają m.in.: płotki do przeskoków, równoważnie, słupki do slalomu, ścianki do wspinania i podciągania, zestawy do „brzuszków”, poręcze gimnastyczne oraz ruchome pomosty. Urządzenia są różnorodne, można na nich ćwiczyć kolejne partie mięśni. Ścieżka i stacje są przyjazne dla niepełnosprawnych, a na niektórych urządzeniach mogą ćwiczyć np. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Zakres prac zleconych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie obejmował również odnowienie istniejących drewnianych wiat, drabinek i koszy na śmieci. Całość kosztowała 95 tys. zł. Swoje porządki zrobiło także Nadleśnictwo Chojnów. Leśnicy m.in. uporządkowali drzewostan i wymienili tablice edukacyjne biegnący wzdłuż ścieżki.