Nagrody dla sportowców

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna ponownie wyróżni najlepszych sportowców. W tym roku pula nagród pieniężnych wynosi 35 tys. zł. Wnioski można składać do 15 listopada.

Wybitne wyniki

Wyróżnienia przyznawane są corocznie. O nagrodę burmistrza mogą ubiegać się sportowcy zameldowani w gminie Konstancin-Jeziorna na pobyt stały, którzy mają na swoim koncie wybitne wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym o randze m.in.: igrzysk olimpijskich, mistrzostw i pucharu świata lub Europy, ligi światowej lub europejskiej, organizowanych przez uprawnione federacje, związki i centrale sportowe. Szansę na nagrodę mają również osoby, które zajęły miejsca od I do IV w mistrzostwach Polski lub I miejsce w mistrzostwach województwa, grają w ligach krajowych (ekstraklasa, I i II liga) lub osiągnęły inne, szczególne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.

Wnioski

Wnioski mogą składać: władze klubów sportowych, stowarzyszenia kultury fizycznej lub związki sportowe, jednostki oświatowe, mieszkańcy gminy oraz właściwa komisja Rady Miejskiej.

Wniosek o przyznanie nagrody musi zawierać:

  • dane osobowe kandydata, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu;
  • dane dotyczące wyniku sportowego, za który ma być przyznana nagroda wraz z dokumentami uprawnionego podmiotu sportowego potwierdzającego dany wynik;
  • uzasadnienie wniosku;
  • dane podmiotu zgłaszającego wniosek.

Osiągnięcia sportowe powinny dotyczyć okresu od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. i muszą być udokumentowane – do wniosku należy załączyć potwierdzenie wydane przez np. klub sportowy lub inny uprawniony podmiot – federację, związek i centralę sportową).

Terminy

Termin zgłaszania kandydatur mija 15 listopada. Dokumenty należy złożyć w kancelarii UMiG lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (w tym przypadku decyduje data wpływu wniosku do urzędu). W ubiegłym roku nagrody powędrowały do 41 osób. Listę tegorocznych wyróżnionych sportowców poznamy w grudniu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG (ul. Piaseczyńska 77, pok. nr 4, nr tel 22 484 24 46).

Do pobrania: