Korzystanie z obiektów sportowych – ograniczenia przedłużone do 31 stycznia

Zgodnie z najnowszymi przepisami do 31 stycznia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie obowiązują ograniczenia w korzystaniu z obiektów sportowych.

14 stycznia 2021 r. ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów podtrzymujące dotychczasowe obostrzenia związane z pandemią Covid-19. Ograniczenia w korzystaniu z obiektów sportowych będą obowiązywać do 31 stycznia 2021 r.

Podmioty zainteresowane korzystaniem z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zobowiązane są do wypełnienia warunków wymienionych w §10 ust. 15 pkt 1, ust. 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2316) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Do pobrania