Cenniki


Cennik za wynajem obiektów sportowych administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Obowiązujący cennik został wprowadzony Uchwałą nr 31/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dnia 25 lutego 2015 r. Treść uchwały można pobrać TUTAJ.

Uwaga! Dla najemców obiektów niebędących stowarzyszeniami, fundacjami i klubami prowadzącymi działalność dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna oraz mieszkańcami gminy Konstancin-Jeziorna, przysługuje zniżka w wysokości 20%, jeżeli umowa najmu zostaje zawarta na czas co najmniej trzech miesięcy.


Cennik biletów wstępu

*) Bilety ulgowe przysługują uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkól średnich, studentom, emerytom i rencistom — zamieszkałym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Zakup biletu ulgowego następuje po okazaniu ważnej legitymacji.

Obowiązujący cennik został wprowadzony Uchwałą nr 31/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dnia 25 lutego 2015 r. Treść uchwały można pobrać TUTAJ.Cennik opłat za: zajęcia, udział w turniejach i zakup karnetów


Cennik opłat za: zajęcia, udział w turniejach i zakup karnetówHonorujemy kartę Benefit MultiSport PLUS

Karta uprawnia do jednego wejścia /udziału w zajęciach dziennie.
Zapraszamy posiadaczy karty do korzystania z sauny, siłowni lub zajęć fitness.


Do pobrania: