Ogłoszenia

Aktualne ogłoszenia o prowadzonych naborach do pracy, wyniki pracy komisji oraz wyniki naborów dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
gosir-konstancin.bip.gov.pl/rekrutacja.