Ogłoszenia

Informacja o naborze

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista.

  • Wymiar etatu: pełny
  • Liczba stanowisk pracy: 1

Do pobrania:

Publikacja: 03-12-2018


Informacja o wyniku pracy komisji

Informacja o wyniku pracy komisji, dotycząca naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji – Głównego specjalisty.

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, komisja nie wskazuje do rozmowy z Dyrektorem żadnego kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz portalu pracuj.pl, dotyczące zatrudnienia Głównego specjalisty w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie z dnia 13 listopada 2018 r., wpłynęły 4 oferty, z których jedna spełniała wymogi formalne postawione w ogłoszeniu. Po dokonaniu analizy nadesłanej oferty, komisja nie rekomenduje kandydatki do dalszych etapów rekrutacji i zatrudnienia na ww. stanowisko.

Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko mogą je odebrać osobiście w terminie do 7 stycznia 2019 r. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji
/-/ Jolanta Urbańska

Publikacja: 06-12-2018