Aktualne nabory

Ogłoszenie o naborze – Główny księgowy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy.

  • Wymiar etatu: 0,75–1,00
  • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna)

Termin składania dokumentów: 24.11.2021 r. do godz. 16.00

Miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna) z dopiskiem na kopercie „nabór – Główny księgowy”. Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie GOSiR (wejście od ul. Piasta), w pokoju nr 1.17 (poniedziałek–piątek w godz. 8.00–16.00).

Do pobrania