Aktualne

Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Informuję, że z dniem 03.08.2020 r. unieważniam nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
/-/ Jolanta Urbańska


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza do złożenia oferty na realizację w 2020 r. zadania z Budżetu Partycypacyjnego pn. „Zdrowy kręgosłup, zumba, stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna”.

Przedmiotem zadanie będzie:

 • organizacja i prowadzenie zajęć zgodnie z opisem projektu, w tym przygotowanie materiałów reklamowych i zakup sprzętu sportowego;
 • prowadzenie zajęć w terminie styczeń–grudzień 2020 r. z wyjątkiem ferii zimowych, świątecznych, dni wolnych od pracy i wakacji;
 • prowadzenie zajęć: 1 razy w tygodniu po 1 godzinie (1 x 60 min) – zdrowy kręgosłup, we wtorki i czwartki w godz. 19.00–20.00, 1 razy w tygodniu po 1 godzinie (1 x 60 min) – zumba, we wtorki i czwartki w godz. 20.00–21.00 (w sumie 148 godziny) oraz 1 raz w tygodniu po 1 godzinie (1 x 60 min) – stretching w 19.00–20.00 (w sumie 38 godziny).

Miejsce organizacji zajęć: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie.

Ofertę należy złożyć w terminie do 13.01.2020 r. do godz. 12.00,elektronicznie na adres e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl. Prosimy o przedstawienie ceny jednostkowej dotyczącej prowadzonych zajęć.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub telefonicznie pod nr.: 22 754 61 86 wew. 23.


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza do złożenia oferty na realizację w 2020 r. zadania z Budżetu Partycypacyjnego pn. „Gimnastyka i taniec w Opaczy”.

Przedmiotem zadanie będzie:

 • organizacja i prowadzenie zajęć, w tym przygotowanie materiałów reklamowych, zakup sprzętu sportowego;
 • prowadzenie zajęć w terminie styczeń–grudzień 2020 r., z wyjątkiem ferii zimowych, świątecznych, dni wolnych od pracy, wakacji;
 • prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny (2 x 60 minut) w poniedziałki i środy w godz. 19.00–21.00 – łącznie 144 godziny.

Miejsce organizacji zajęć: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.

Ofertę należy złożyć w terminie do 10.01.2020 r. elektronicznie na adres e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl. Prosimy o przedstawienie ceny jednostkowej dotyczącej prowadzonych zajęć.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub telefonicznie pod nr.: 22 754 61 86 wew. 23.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji poszukuje robotnika gospodarczego/osoby do sprzątania. (Wymiar etatu: 3/4)
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza do współpracy: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu, trenerów i inne podmioty lub osoby posiadające wiedzę z zakresu sportu do koordynacji, organizacji i sędziowania gminnych zawodów szkolnych, zgodnie z Regulaminem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Do obowiązków wyżej wymienionego podmiotu należy:

 • współpraca z powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie ustalenia kalendarza zawodów,
 • współpraca z gminnymi jednostkami oświatowymi – szkołami uczestniczącymi w systemie rywalizacji szkolnej,
 • opracowywanie i przesyłanie komunikatów o zawodach do szkół,
 • organizacja zawodów w szkołach na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, w dni powszednie w godzinach 13.00–16.00,
 • sędziowanie zawodów,
 • sporządzanie informacji o transporcie uczniów na zawody,
 • sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej po każdych zawodach oraz sprawozdania końcowego z realizacji rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Oferty należy składać w terminie do 16.08.2019 r. osobiście w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub telefonicznie pod nr: 22 754 61 86 wew. 23.