Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Szachy

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży. Mają charakter otwarty i ogólnodostępny. Gra w szachy uczy: przestrzennego myślenia, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenują pamięć, kształtują zmysł kombinacyjny, są także wspaniałą intelektualną zabawą, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności jak: szybkość myślenia, spostrzegawczość, bystrość, konsekwencję podejmowanych decyzji. Ćwiczą także sprawność koordynacji ruchowo-wzrokowej, rozwijają sprawność manualną i zręczność.

Plan zajęć: poniedziałek i środa w godz. 16.00-18.00
Prowadzący: Henryk Budrewicz
Koszt: 30 zł/mies. (2 razy w tygodniu); 10 zł (wejście jednorazowe)
Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Tenis stołowy

Tenis stołowy należy do najpopularniejszych gier sportowych. Pozwala utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Na zajęciach prowadzona jest nauka i doskonalenie gry. Ich poziom i intensywność dostosowywana jest do umiejętności, wieku i sprawności fizycznej uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć poznają nie tylko techniki gry, ale także ćwiczą sprawność, koordynację ruchów i zręczność.

Plan zajęć: wtorki i czwartki w godz. 16.00-18.00
Prowadzący:
Henryk Pawlik
Koszt: 30 zł/mies. (2 razy w tygodniu); 40 zł/mies. (3 razy w tygodniu); 10 zł (wejście jednorazowe)
Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Zapasy

Zajęcia skierowane do dziewcząt i chłopców w wieku 8-15 lat. Program zajęć opracowany został zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Zapasów i obejmuje m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynacyjno-zwinnościowe, techniki walki na macie oraz gry i zabawy. Starsza grupa uczestników wykonuje dodatkowo ćwiczenia akrobatyczne. Są to m.in.: chodzenie na rękach, wchodzenie na linę bez pomocy nóg, salta oraz przerzuty w przód i w tył.

Plan zajęć: poniedziałki i piątki w godz. 16.00-18.00; środy w godz. 18.00-20.00
Prowadzący: Andrzej Bińkowski
Koszt:
30 zł/mies. (2 razy w tygodniu); 40 zł/mies. (3 razy w tygodniu); 10 zł (wejście jednorazowe)
Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Zajęcia ruchowe dla dzieci z niepełnosprawnością

Zajęcia skierowane do dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Są to zajęcia ruchowe przy muzyce, rytmiczne, korekcyjne z użyciem np. piłek, skakanek itp., a także zajęcia wprowadzające elementy sportowe np. piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę.

Plan zajęć: soboty w godz. 11.30-14.30
Zajęcia bezpłatne
Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Zajęcia sportowe np. piłka nożna, karate, badminton, gimnastyk artystyczna, szermierka, piłka siatkowa, sztuki walki i inne, prowadzone są w obiektach GOSiR przez stowarzyszenia działające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.


Zapisy na zajęcia prowadzone są w recepcji GOSiR przy ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul. Piasta) od poniedziałku do piątku w godz. 15.30-21.00. (Płatność za zajęcia powinna zostać uiszczona po pierwszych zajęciach w miesiącu, ale nie później niż do 10 dnia danego miesiąca).