Zajęcia dla dzieci i młodzieży


Badminton

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy. Uczestnicy zajęć poznają zasady rządzące tą dyscypliną poprzez m.in. ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy. Jest też czas na naukę taktyki, techniki uderzenia – forhend i bekhend oraz poruszania się po boisku.

Plan zajęć: wtorek w godz. 17.30-19.00, piątek w godz. 18.30-20.00
Instruktor: Adam Grzegorzewski
Koszt: 30 zł/mies. (2 razy w tygodniu); 40 zł/mies. (3 razy w tygodniu); 10 zł (wejście jednorazowe)
Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Szachy

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży. Mają charakter otwarty i ogólnodostępny. Gra w szachy uczy: przestrzennego myślenia, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenują pamięć, kształtują zmysł kombinacyjny, są także wspaniałą intelektualną zabawą, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności jak: szybkość myślenia, spostrzegawczość, bystrość, konsekwencję podejmowanych decyzji. Ćwiczą także sprawność koordynacji ruchowo-wzrokowej, rozwijają sprawność manualną i zręczność.

Plan zajęć: poniedziałek i środa w godz. 16.00-18.00 (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wojewódzka 12)
Instruktor: Henryk Budrewicz

Plan zajęć: wtorek i piątek w godz. 16.00-18.00 (hala sportowa GOSiR – ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)
Instruktor: Krzysztof Opiłka
Koszt: 30 zł/mies. (2 razy w tygodniu); 40 zł/mies. (3 razy w tygodniu); 10 zł (wejście jednorazowe)


Tenis stołowy

Tenis stołowy należy do najpopularniejszych gier sportowych. Pozwala utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Na zajęciach prowadzona jest nauka i doskonalenie gry. Ich poziom i intensywność dostosowywana jest do umiejętności, wieku i sprawności fizycznej uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć poznają nie tylko techniki gry, ale także ćwiczą sprawność, koordynację ruchów i zręczność.

Plan zajęć: wtorek i czwartek w godz. 16.00-18.00
Instruktorzy: Henryk Pawlik i Michał Matczuk
Koszt: 30 zł/mies. (2 razy w tygodniu); 40 zł/mies. (3 razy w tygodniu); 10 zł (wejście jednorazowe)
Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Zapasy

Zajęcia skierowane do dziewcząt i chłopców z roczników 2000-2007. Program zajęć opracowany został zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Zapasów i obejmuje m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynacyjno-zwinnościowe, techniki walki na macie oraz gry i zabawy. Starsza grupa uczestników wykonuje dodatkowo ćwiczenia akrobatyczne. Są to m.in.: chodzenie na rękach, wchodzenie na linę bez pomocy nóg, salta oraz przerzuty w przód i w tył.

Plan zajęć: poniedziałek i środa w godz. 18.00-20.00; piątek w godz. 16.00-18.00
Instruktor: Andrzej Bińkowski
Koszt: 30 zł/mies. (2 razy w tygodniu); 40 zł/mies. (3 razy w tygodniu); 10 zł (wejście jednorazowe)
Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Zajęcia ruchowe dla dzieci z niepełnosprawnością

Zajęcia skierowane do dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Są to zajęcia ruchowe przy muzyce, rytmiczne, korekcyjne z użyciem np. piłek, skakanek itp., a także zajęcia wprowadzające elementy sportowe np. piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę.

Grafik zajęć: sobota, w godz. 11.30-13.00
Instruktor: Krzysztof Opiłka, nauczyciel wychowania fizycznego, wykwalifikowany instruktor oligofrenopedagogiki
Zajęcia bezpłatne

Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Zapisy na zajęcia prowadzone są w siedzibie GOSiR: w biurze (od pon. do pt. w godz. 9.00-15.30) oraz w recepcji (od pon. do pt. w godz. 15.30-21.00). Zgłoszenia przyjmowane są także telefonicznie pod nr: 22 754 61 86 wew. 23 lub mailowo: biuro@gosir-konstancin.pl.