Czekamy na oferty

Czekamy na oferty

03/01/2020 Wyłączone przez GOSiR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza do złożenia oferty na realizację w 2020 r. zadania z Budżetu Partycypacyjnego pn. „Zdrowy kręgosłup, zumba, stretching. Promocja aktywności fizycznej poprzez organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna”.

Przedmiotem zadanie będzie:

  • organizacja i prowadzenie zajęć zgodnie z opisem projektu, w tym przygotowanie materiałów reklamowych i zakup sprzętu sportowego;
  • prowadzenie zajęć w terminie styczeń–grudzień 2020 r. z wyjątkiem ferii zimowych, świątecznych, dni wolnych od pracy i wakacji;
  • prowadzenie zajęć: 1 razy w tygodniu po 1 godzinie (1 x 60 min) – zdrowy kręgosłup, we wtorki i czwartki w godz. 19.00–20.00, 1 razy w tygodniu po 1 godzinie (1 x 60 min) – zumba, we wtorki i czwartki w godz. 20.00–21.00 (w sumie 148 godziny) oraz 1 raz w tygodniu po 1 godzinie (1 x 60 min) – stretching w 19.00–20.00 (w sumie 38 godziny).

Miejsce organizacji zajęć: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 4 w Słomczynie.

Ofertę należy złożyć w terminie do 13.01.2020 r. do godz. 12.00,elektronicznie na adres e-mail: biuro@gosir-konstancin.pl. Prosimy o przedstawienie ceny jednostkowej dotyczącej prowadzonych zajęć.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub telefonicznie pod nr.: 22 754 61 86 wew. 23.