Hala i boiska znów dostępne

Hala i boiska znów dostępne

18/05/2020 Wyłączone przez GOSiR

Od środy (20 maja) ponownie będzie można korzystać z hali sportowej, a od poniedziałku (25 maja) zostaną udostępnione boiska wielofunkcyjne na os. Grapa i przy ul. Bielawskiej. Nadal zamknięte pozostają place zabaw i siłownie plenerowe.

W związku z „odmrażaniem” sportu powszechnego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie otwiera niektóre obiekty, ale oczywiście pod określonym reżimem sanitarnym.

Hala sportowa

Od najbliższej środy (20 maja), po ponad dwóch miesiącach przerwy, znów będzie można korzystać z hali sportowej przy ul. Żeromskiego 15 (pierwszeństwo przysługuje kontrahentom, którzy mają obecnie zawarte umowy z GOSiR na korzystanie z obiektu). Wraz z otwarciem hali zmieniają się zasady jej funkcjonowania.

Oto szczegóły:

 • Hala sportowa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00–22.00.
 • W hali sportowej w tym samym czasie może przebywać tylko jeden podmiot.
 • W hali GOSiR, w której będą realizowane zajęcia sportowe, może przebywać odpowiednio: 12 osób i trener (1 sektor), 16 osób i 2 trenerów (2 sektory) lub 24 osoby i 2 trenerów (3 sektory) – reguluje to rozporządzenie z dn. 16 maja 2020 r. Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo w hali przy ul. Żeromskiego 15 zostaną wprowadzone następujące zasady bezpieczeństwa:

 • weryfikacja ilości osób wchodzących do obiektu (na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć);
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (przy wejściu);
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (z wyjątkiem WC);
 • na zajęcia należy przyjść w stroju sportowym (nie będzie możliwości pozostawienia ubrania wierzchniego ani innych rzeczy);
 • obuwie należy pozostawić w worku przy wejściu do obiektu;
 • obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia.

Boiska wielofunkcyjne

Z kolei od przyszłego poniedziałku (25 maja) ośrodek sportu udostępni boiska wielofunkcyjne na osiedlu Grapa oraz przy ul. Bielawskiej. One również będą funkcjonowały według nowych zasad:

 • Boiska będą dostępne w następujące dni tygodnia: wtorek, czwartek i piątek w godz. 11.00–15.00 i 16.00–20.00 oraz w sobotę w godz. 14.00–20.00.
 • Z ww. obiektów będą mogły korzystać wyłącznie osoby, które dokonają wcześniejszej rezerwacji. Zapisy będą przyjmowane na dwa dni przed planowanym korzystaniem z obiektu – telefonicznie pod nr.: 22 754 61 86, 730 535 004 lub mailowo na adres: biuro@gosir-konstancin.pl (osoba rezerwująca/zgłaszająca zobowiązana jest pozostawić do siebie telefon kontaktowy).
 • Na boisku będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 14 osób i 2 trenerów (przy rezerwacji należy zgłosić liczbę osób, które będą korzystały z obiektu).
 • Boiska będą dostępne do dwóch godzin dla 1 grupy (tj. 14 osób).
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (przy wejściu).
 • Zakaz wnoszenia napojów i jedzenia.
 • W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych możliwe jest odwołanie rezerwacji.
 • Boisko zostanie zamknięte, jeżeli grupa nie stawi się w ciągu 15 minut od ustalonej godziny.

Ponadto przypominamy, że na obiektach otwartych należy przestrzegać obowiązkowych zasad bezpieczeństwa, takich jak: zachowanie dystansu społecznego czy zasłanianie twarzy i nosa – w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy (przebywając na np. boisku nie ma już takiego nakazu).

Zamknięte place zabaw i siłownie plenerowe

Nadal zamknięte do odwołania pozostają place zabaw i siłownie plenerowe, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Do pobrania