Wieczorny przejazd rolkarzy

Zapraszamy na kolejny Nightskating Konstancin-Jeziorna! Spotykamy się już w najbliższą sobotę (16 września) o godz. 19.00. Wcześniej odbędą się bezpłatne warsztaty nauki jazdy na rolkach.

Rolkarze, wrotkarze i rowerzyści znów wyjadą na ulice Konstancina-Jeziorny. Już w najbliższą sobotę (16 września) zapraszamy na kolejny Nightskating Konstancin-Jeziorna, czyli wieczorny przejazd ulicami miasta. Start o godz. 19.00 sprzed Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Żeromskiego 15 (zbiórka od ul. Piasta). Udział w imprezie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Zapraszamy wszystkich pewnie czujących się na rolkach, wrotkach itp. Jedziemy przy muzyce, w tempie do 15 km/h. Trasa liczy 10 km i przebiega ulicami: Stefana Żeromskiego (start: GOSiR), Jana Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Wilanowska, al. Wojska Polskiego, Mirkowska, Bielawska, Warszawska, Józefa Piłsudskiego, Warecka, Potulickich, Graniczna, Bolesława Prusa, Wojewódzka, Oborska, Sanatoryjna, Piasta, Stefana Żeromskiego (meta: GOSiR). Wcześniej, bo o godz. 18.00, odbędą się bezpłatne warsztaty nauki jazdy na rolkach.

Regulamin przejazdu

 1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
 2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych lub nartorolkach oraz rowerach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora, pod warunkiem jazdy na końcu peletonu).
 3. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w przejeździe przez przedstawiciela organizatora.
 4. Udział w przejeździe jest bezpłatny.
 5. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
 6. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 18 noszenie kasku jest obowiązkowe.
 7. Udział w przejeździe dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 8. Osoby chcące zakończyć udział przed oficjalnym zakończeniem, powinny opuścić trasę przejazdu.
 9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
 10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników przejazdu.
 11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
 12. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych.
 13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd, mogą zostać wykluczone z udziału w przejeździe lub przekazane policji.
 16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu.
 18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
 19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania zgromadzenia i przejazdu.
 20. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w przejeździe jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
 21. Poprzez udział w przejeździe, każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

 

Pobierz artykuł