Zapraszamy na Nightskating Konstancin-Jeziorna 

Rolkarze, wrotkarze i rowerzyści znów opanują ulice Konstancina-Jeziorny. Już w najbliższą sobotę (15 czerwca 2024 r.) zapraszamy na pierwszy w tym roku nightskating. Startujemy o godz. 19.30. Wcześniej, o godz. 18.30, odbędą się bezpłatne warsztaty z jazdy na rolkach.

Nightskating Konstancin-Jeziorna, czyli wieczorny przejazd na rolkach, wrotkach i rowerach ulicami miasta, już na stałe zagościł w kalendarzu imprez Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W najbliższą sobotę (15 czerwca 2024 r.) zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia. Start o godz. 19.30 sprzed siedziby ośrodka przy ul. Stefana Żeromskiego 15 (zbiórka od ul. Piasta). Wcześniej, bo o godz. 18.30, odbędą się bezpłatne warsztaty nauki jazdy na rolkach.

Trasa przejazdu prowadzić będzie następującymi ulicami: Piasta, Józefa Piłsudskiego, Stefana Batorego, Piotra Skargi, Źródlaną, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Mostową, Szpitalną, Graniczną, Oborską, Sanatoryjną, Bolesława Prusa, Chylicką, Bolesława Prusa, Graniczną, Potulickich, Warecką, Józefa Piłsudskiego i Piasta. Uczestnicy będą mieli do pokonania blisko 13 km. Szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej regulaminie. 

Regulamin Nightskating Konstancin-Jeziorna

 1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
 2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych lub nartorolkach oraz rowerach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora, pod warunkiem jazdy na końcu peletonu).
 3. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w przejeździe przez przedstawiciela organizatora.
 4. Udział w przejeździe jest bezpłatny.
 5. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
 6. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 18 noszenie kasku jest obowiązkowe.
 7. Udział w przejeździe dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 8. Osoby chcące zakończyć udział przed oficjalnym zakończeniem, powinny opuścić trasę przejazdu.
 9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
 10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników przejazdu.
 11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
 12. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych.
 13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
 15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd, mogą zostać wykluczone z udziału w przejeździe lub przekazane policji.
 16. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przejazdu.
 18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
 19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania zgromadzenia i przejazdu.
 20. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w przejeździe jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
 21. Poprzez udział w przejeździe, każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

Plakat promujący imprezę Nightskating Konstancin-Jeziorna, wszystkie informacje z plakatu zawarte są w artykule

 

 

Pobierz artykuł