Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista.

Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1

Publikacja: 09-11-2018


Informacja o wyniku naboru  na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Sportu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani Paulina Frączek zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna,  portalu internetowym pracuj.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotyczące naboru na stanowisko głównego specjalisty w Dziale Sportu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wpłynęło 12 ofert, z których 7 spełniało wymogi formalne postawione w ogłoszeniu.

Po dokonaniu analizy złożonych ofert oraz przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami okazało się, że Pani Paulina Frączek posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, które w pełni pokrywają się z wymaganiami stawianymi na oferowanym stanowisku pracy. W związku z powyższym została podjęta decyzja o zatrudnieniu Pani Pauliny Frączek na stanowisku głównego specjalisty w Dziale Sportu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.

Dyrektor Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji
/-/ Jolanta Urbańska


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza do współpracy:

  • trenerów, instruktorów akrobatyki, gimnastyki artystycznej do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku 7-10 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub telefonicznie pod nr: 22 754 61 86 wew. 23.


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie zaprasza do współpracy:

  • trenerów, instruktorów do prowadzenia zajęć ruchowych dla niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i osób dorosłych)
    Wymagane kwalifikacje: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika lub inne uprawniające do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta) lub telefonicznie pod nr: 22 754 61 86 wew. 23.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista w Dziale Sportu. Uwaga! Termin składania dokumentów aplikacyjnych został wydłużony do 25 sierpnia 2017 r.

Pobierz artykuł