W ramach budżetu partycypacyjnego

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna 2021:

Zajęcia pn. „Promocja aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny – zdrowy kręgosłup– zdrowy kręgosłup, zumba, stretching” odbywają się od 31 maja 2021 r. w Domu Ludowym w Słomczynie według poniższego harmonogramu:

  • stretching – poniedziałki i środy w godz. 19.00 – 20.00;
  • zdrowy kręgosłup – wtorki w godz. 19.00–20.00;
  • zumba – wtorki i czwartki w godz. 20.00–21.00.

Zajęcia prowadzi: Anna Śmigielska-Byczkowska