ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży w sezonie wrzesień 2020–czerwiec 2021.


Zapisy na zajęcia będą przyjmowane od 31 sierpnia 2020 r. w recepcji/kasie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Żeromskiego 15) od poniedziałku do piątku w godz. 16.00–21.30.

Opłaty za zajęcia należy dokonywać w kasie lub przelewem na konto do 10. dnia danego miesiąca. Osoby, które nie dokonają opłaty we wskazanym terminie zostaną usunięte z listy uczestników zajęć.


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkiej atletyki i gimnastyki (Nowość!)

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkiej atletyki i gimnastyki będą realizowane w formie gier i zabaw, kształtujących poszczególne cechy motoryczne – siłę, skoczność, gibkość i koordynację. W programie zajęć jest m.in. nauka podstawowych elementów gimnastyki – przewrót w przód i tył, przerzut bokiem (gwiazda).

Rozpoczęcie zajęć: 14 września 2020 r.

Plan zajęć: poniedziałki i piątki w godz. 17.15–18.15 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 8–10 lat z elementami gimnastyki i lekkiej atletyki z wykorzystaniem gier i zabaw;
poniedziałki i piątki w godz. 18.30–19.30 – zajęcia dla dzieci w wieku 11–15 lat z elementami gimnastyki i lekkiej atletyki.

Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Szachy

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży. Mają charakter otwarty i ogólnodostępny. Gra w szachy uczy: przestrzennego myślenia, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenują pamięć, kształtują zmysł kombinacyjny, są także wspaniałą intelektualną zabawą, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności jak: szybkość myślenia, spostrzegawczość, bystrość, konsekwencję podejmowanych decyzji. Ćwiczą także sprawność koordynacji ruchowo-wzrokowej, rozwijają sprawność manualną i zręczność.

Rozpoczęcie zajęć: 7 września 2020 r.

Plan zajęć: poniedziałki i środy w godz. 16.00–18.00
We wrześniu obiekty szkolne, decyzją władz gminy, zostały wyłączone z użytkowania w związku z tym zajęcia szachów się nie odbywają.
Prowadzący: Henryk Budrewicz
Miejsce: GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Tenis stołowy

Tenis stołowy należy do najpopularniejszych gier sportowych. Pozwala utrzymać dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Na zajęciach prowadzona jest nauka i doskonalenie gry. Ich poziom i intensywność dostosowywana jest do umiejętności, wieku i sprawności fizycznej uczestników zajęć. Uczestnicy zajęć poznają nie tylko techniki gry, ale także ćwiczą sprawność, koordynację ruchów i zręczność.

Rozpoczęcie zajęć: 8 września 2020 r.

Plan zajęć: wtorki i czwartki w godz. 16.00–18.00
Prowadzący: Henryk Pawlik
Miejsce: hala sportowa GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)


Zajęcia ruchowe dla dzieci z niepełnosprawnością

Zajęcia skierowane do dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Są to zajęcia ruchowe przy muzyce, rytmiczne, korekcyjne z użyciem np. piłek, skakanek itp., a także zajęcia wprowadzające elementy sportowe np. piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę.

Rozpoczęcie zajęć: 12 września 2020 r.

Plan zajęć: soboty w godz. 11.30-14.30
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z gminy Konstancin-Jeziorna są bezpłatne.
Miejsce: sala fitness GOSiR (ul. Żeromskiego 15, wejście od ul. Piasta)