Opłaty za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie

Cennik obowiązuje od 1 listopada 2019 r.

Numer rachunku bankowego: 79 8002 0004 0215 4239 2002 0101. Opłaty za zajęcia należy dokonać w kasie lub przelewem na konto do 10. dnia danego miesiąca.

Lp. Obiekt użyteczności publicznej
i urządzenia
Cena z VAT za 1 godzinę
1. Hala sportowa – jeden sektor 100,00 zł
2. Hala sportowa – dwa sektory 200,00 zł
3. Hala sportowa – trzy sektory 300,00 zł
4. Sala fitness 80,00 zł
5. Sauna – całe pomieszczenie
(max. 8 osób)
160,00 zł
6. Stół do tenisa stołowego, siatka, piłeczki dla max. 4 osób 40,00 zł
7. Sprzęt do badmintona – stojaki, siatka, lotki dla max. 4 osób 40,00 zł

Uwaga! Ulgi za korzystanie z obiektów i urządzeń:

  • 50% dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy, a także innych podmiotów wspomagających realizację zadań własnych gminy;
  • 20% przy zawieraniu umowy na korzystanie z obiektów i urządzeń przez podmioty – osoby prawne i fizyczne w tym prowadzące działalność gospodarczą – na czas określony, powyżej trzech miesięcy. Rozwiązanie umowy przed upływem trzech miesięcy skutkuje dopłatą do pełnej wysokości opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń;
  • 50% dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, w celu organizacji bezpłatnych imprez dla mieszkańców swojej gminy, pod warunkiem posiadania i okazania przez każdego z uczestników danej imprezy Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Obowiązujące opłaty zostały wprowadzone na podstawie uchwały nr 130/VIII/10/2019 Rady Miejskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie, uchwały nr 129/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie.


Cennik opłat za zajęcia i udział w turniejach

Cennik obowiązuje od 1 września 2019 r.

Lp. Rodzaj zajęć Ilość zajęć Cena za miesiąc
– dzieci i młodzież (1)
Cena za miesiąc
– dorośli
1. zajęcia sportowe – tenis stołowy, badminton, ju-jitsu, crossminton, zapasy, szachy, judo, fitness, pilates, gimnastyka, tai chi, zajęcia taneczne i inne 1 raz w tygodniu 40,00 80,00
    2 razy w tygodniu 60,00 120,00
    3 razy w tygodniu 80,00 140,00
2. nordic walking 1 raz w tygodniu 40,00 (2) 40,00 (2)
3. niepełnosprawni każde zajęcia 60,00 (2) 60,00 (2)
4. seniorzy 60 + 2 rodzaje zajęć dla seniorów w godz. 8.00–16.00 80,00 (3) 80,00 (3)
5. siłownia – karnet open bez ograniczeń 120,00 150,00
6. siłownia – karnet 10 wejść – 1,5 godz. 80,00 100,00
7. siłownia – wejście jednorazowe 1 raz – 1,5 godz. 10,00 15,00
10. turnieje sportowe – badminton, tenis stołowy i inne start w 1 konkurencji 10,00 20,00

 

Objaśnienia:
(1) dzieci i młodzież – osoby do 24. roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej lub szkolnej;
(2) zajęcia bezpłatne tylko dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna po okazaniu Konstancińskiej Karty Mieszkańca;
(3) zajęcia dla seniorów w godzinach 8.00–16.00, bezpłatne tylko dla mieszkańców gminy Konstancja-Jeziorna po okazaniu Konstancińskiej Karty Mieszkańca.

Zniżki:

  • 10% zniżki na wszystkie płatne zajęcia po okazaniu Konstancińskiej Karty Mieszkańca
  • 50% zniżki na wszystkie płatne zajęcia i udział w imprezach organizowanych przez GOSiR po okazaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora

Honorujemy kartę Benefit MultiSport PLUS

Cenniki

Karta uprawnia do jednego wejścia/udziału w zajęciach dziennie. Zapraszamy posiadaczy karty do korzystania z sauny, siłowni lub zajęć fitness.


Do pobrania:

Pobierz artykuł